A Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés nyilatkozatban tiltakozik a párkányi hulladékégető megépítésének szándéka ellen

 

A Jobbik frakció tagjai, Zentai Plajner Zsolt, Michl Miklós, Polonyi Zsolt olvasván Esztergom város Fideszes polgármesterének felhívását a Párkányba tervezett hulladékégető kapcsán, úgy döntöttek, hogy a tegnap tartott rendkívüli közgyűlésre, aznap délelőtt 10.19 perckor egy sürgősségi indítványt nyújtanak be.

Ennek határozati javaslata így hangzik:


Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a megye lakosságának egészsége érdekében tiltakozik a Párkányba építendő hulladékégető, hulladék-feldolgozó megépítése ellen. Kéri a szlovák döntéshozókat, a tervezett hulladék-feldolgozó Párkányba történő telepítéséről mondjanak le.
Indoklásként az uralkodó szélirányt, valamint a már meglévő a dorogi veszélyesanyag-égető okozta szennyezést említhetnénk, ami miatt a megye ezen térsége már amúgy is az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térségének számít.

 

2. felkéri elnökét, hogy a a nyilatkozatot haladéktalanul küldje el Párkány önkormányzatának, illetve a szlovákiai társmegyei szervnek és hatóságoknak és erről a  közgyűlést a következő rendes ülésén tájékoztassa.


11.52-kor, a megyei jegyző kiküldi a fideszes Popovics György elnök válaszlevelét az alábbi kommenttel: „A fenti ügyben az alábbi anyagot tervezem tárgyalni.”

Ennek határozati javaslata így hangzik:

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

 1.       felhatalmazza elnökét, hogy a veszélyes anyag feldolgozását végző, Párkányban megépítésre kerülő hulladékégetővel kapcsolatos ügyben az intézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerveket megkeresse, kérve annak kivizsgálását, hogy a tervezett beruházás milyen környezetterheléssel járna Komárom-Esztergom megye szempontjából;

2.       felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az illetékes szervek Komárom-Esztergom megye szempontjából súlyos környezeti kockázatokat tárnának fel, kérje a megfelelő szervektől, hogy a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket, valamint arra, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a közgyűlés elnöke is felléphessen.

A rendkívüli közgyűlés megkezdése előtt a Jobbik frakció jelzi, hogy ragaszkodik a tiltakozáshoz és indoklásképpen elmondják azt, hogy az észrevételeket, illetve tiltakozásokat február 21-ig el kell juttatni Párkányba az illetékeseknek. Azaz nincs idő szakértő megbízására és a közgyűlés újbóli összehívására.

Utána pedig a következők történtek:

1) Az elnök javaslatára, második napirendként tárgyalják a sürgősségi indítványt. ( A fideszest )

2) Az elnök a napirend felvezetőjében elmondja, hogy már egy nappal a Jobbikos indítvány beérkezése előtt gondolkodott az indítványon (amit valamiért mégiscsak két órával a Jobbikos indítvány beérkezése után küldött ki a képviselőknek)

3) Bár a Jobbik frakció is megnyomta hozzászólás gombot, de a hozzászólás jogot elsőnek az egyik fideszes, a határozati javaslatát névvel is fémjelző képviselő kapja meg.
( A dolog pikantériája az, hogy ennek megt valaki pontosan ebben a formában már előre jelezte felénk )
A képviselő elmondja, hogy már ma is annyira szennyezett a levegő, hogy ezért is javasolja a tiltakozás jelző használatát…azaz azonnal módosítja az általa két órával korábban beterjesztett előterjesztését, méghozzá pont azokkal a tartalmi elemekkel, amit a Jobbik előterjesztése tartalmazott.

4) A Jobbik is szót kap. Elmondják, hogy örülnek annak, hogy Fidesz megváltoztatva eredeti javaslatát, a Jobbikos javaslat tartalmát és hangvételét vették át. Picit beszélnek az előterjesztések időrendiségéről és tartalmáról.

5) Az elnök elmondja, hogy lényegtelen ki adta be elsőnek a javaslatot, és megismétli, hogy ő már tegnap délután fejben megfogalmazott egy hasonló tartalmú előterjesztést…

6) A Jobbik ragaszkodik ahhoz, hogy a tiltakozást február 21-ig küldjék meg az illetékeseknek.
7) Szavaznak az előterjesztésről, amit egyhangúlag elfogadnak. (Az MSZP frakció nem vett részt a rendkívüli közgyűlésen)

A dolog pozitív oldala az, hogy sikerült közös álláspontos kialakítani egy fontos ügy érdekében.
Továbbá számunkra siker az is, hogy felhasználva ötletünk azt a Fideszes többség sajátjaként, bár felhígítva  szintén beterjeszti. 

Most pedig lássuk a receptet, aminek a lényege az, hogy a sajtóban a hír úgy jelenjen meg, mintha az a Fidesz indítványa lett volna, mellékesen megemlítve azt, hogy volt a témában egy jobbikos előterjesztés is. (persze a felvidéki újságnak nyilatkozó fideszes képviselő már nem említette a Jobbikot…)
Tehát, ha van két hasonló tartalmú előterjesztés, akkor függetlenül az időrendiségtől, a fideszest kell tárgyalni. Majd a vita megnyitásakor a szót a fideszes képviselőnek kell megadni elsőnek, hogy legyen lehetősége még a vita megkezdése előtt a saját javaslatát a jobbikos sürgősségi indítvány tartalma szerint azonnal módosítani.
Ezek után hiába az időrenden előbb beadott jobbikos javaslat, a fideszes javaslatról szavaznak, illetve annak módosításáról.

Egyfelől ügyes, másrészt valahol annyira szánalmas.

Még ha a cél jelen esetben sikerült, azaz a közös tiltakozó nyilatkozat kiadása.